Thử nghiệm Lâm sàng

Khám phá các Khả năng ở Tây Nam Sydney

Thử nghiệm lâm sàng là gì?

Thử nghiệm lâm sàng là các cuộc nghiên cứu y khoa trong đó mọi người tự nguyện tham gia thử nghiệm các phương pháp can thiệp về sức khỏe và y tế mới để ngăn ngừa, phát hiện, điều trị hoặc kiểm soát các loại bệnh hay tình trạng bệnh lý khác nhau.

Thử nghiệm lâm sàng giúp các nhà nghiên cứu y khoa xác định xem một biện pháp điều trị có:

Hiệu quả

An toàn

Tốt hơn phương pháp điều trị hiện có hay không

Ai là người tiến hành thử nghiệm lâm sàng?

Các nhà nghiên cứu tiến hành thử nghiệm lâm sàng đến từ nhiều nơi khác nhau, gồm bệnh viện và các cơ sở y tế khác, trường đại học, hay các công ty dược.

Sự an toàn và an lành là trọng tâm chính của nhóm thử nghiệm lâm sàng và những người tham gia sẽ được theo dõi một cách cẩn thận.

Ai hội đủ điều kiện để tham gia thử nghiệm lâm sàng?

Việc thử nghiệm những phương pháp can thiệp mới thường yêu cầu sự tham gia của những người tình nguyện đang mắc chứng bệnh hay ở tình trạng bệnh lý cụ thể nào đó mà biện pháp can thiệp đang nhắm tới. Việc tham gia thử nghiệm lâm sàng là hoàn toàn tự nguyện và cho phép mọi người ở mọi lứa tuổi (từ trẻ em đến người già) đang ở những giai đoạn hoặc tình trạng khác nhau của một chứng bệnh tham gia.

Những người tham gia có thể rút khỏi cuộc thử nghiệm lâm sàng bất kỳ lúc nào mà không gây ảnh hưởng đến chất lượng điều trị y tế hay mối quan hệ giữa họ với bác sĩ của mình. Hiện có hơn 200 cuộc thử nghiệm lâm sàng mới đang được thực hiện ở Tây Nam Sydney.

Hãy nói chuyện với Bác sĩ Gia đình của quý vị để trao đổi xem liệu quý vị hay người thân yêu của mình có đủ điều kiện tham gia hay không.

Quý vị muốn tìm hiểu thêm thông tin?

Hãy đăng ký tại đây để nhận thêm thông tin về cách tìm các thử nghiệm lâm sàng trong khu vực của quý vị.

Các cuộc thử nghiệm lâm sàng hoạt động như thế nào

Tất cả các cuộc thử nghiệm lâm sàng được phê duyệt ở Úc đều được quản lý những chỉ dẫn về đạo đức và nguyên tắc tiến hành trên toàn quốc. Những chỉ dẫn và nguyên tắc này được lập ra để bảo vệ những người tham gia vào các cuộc thử nghiệm lâm sàng và tính khách quan của cuộc nghiên cứu.
. Tên và các thông tin chi tiết của người tham gia thử nghiệm lâm sàng sẽ được bảo mật và không được tiết lộ.

Bước 1

Trước hết, các nhà nghiên cứu có thể thử nghiệm các phương pháp can thiệp mới trong phòng thí nghiệm để xác định xem liệu phương pháp can thiệp nàycó khả năng và phù hợp để thử nghiệm trên người hay không.

Bước 2

Bốn giai đoạn đầu của cuộc thử nghiệm lâm sàng giúp các nhà nghiên cứu thu thập thông tin hữu ích về tính hiệu quả và độ an toàn của một phương pháp can thiệp mới.

Bước 3

Sau khi các thử nghiệm lâm sàng được hoàn tất, các nhà nghiên cứu sẽ nhìn vào các thông tin thu thập được và xác định xem liệu phương pháp điều trị đó có cần được thử nghiệm thêm hay không, hay nên được đưa ra xin phê duyệt để áp dụng rộng rãi.

Chỉ sau khi một phương pháp điều trị mới được coi là an toàn và hiệu quả thì phương pháp đó mới có khả năng trở thành một trong các lựa chọn điều trị tiêu chuẩn cho chứng bệnh hoặc tình trạng bệnh lý cụ thể.

GÓI THÔNG TIN

Đăng ký tại đây để nhận thêm thông tin về cách tìm các thử nghiệm lâm sàng trong khu vực của quý vị.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.